Ansökan om insatser inom socialpsykiatri (SoL)

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Fliknamn
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

 

 

Information
Ansökan avser insatser inom område socialpsykiatri. Rätten till insatser regleras i Socialtjänstlagen.

Genom e-tjänsten kan du ansöka om boendestöd, kontaktperson eller sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL). Om du är osäker om detta är rätt ansökan eller om det är rätt stöd för dig kan du vända dig till en biståndshandläggare för rådgivning och stöd, då ringer du kommunens Kontaktcenter på 0523613000.

 

Förutsättningar
-Du ska vara minst 18 år gammal

-Du ska vara folkbokförd i Lysekils kommun

-För att ansöka via e-tjänst behöver du ha Mobilt Bank ID, om du inte har det finns det en nedladdningsbar blankett. Du kan även ta kontakt med biståndshandläggare per telefon och ansöka om stöd.

 

Har du frågor?
Du är alltid välkommen att kontakta Lysekils kommuns Socialtjänst för att få en blankett hemskickad eller om du har andra frågor rörande insatser inom socialpsykiatrin. Du når enklast en biståndshandläggare genom att ringa kommunens Kontaktcenter på 0523-613 000.

 

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig.
Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring
eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa  på Lysekils kommuns hemsida.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned