Barnomsorg på obekväm arbetstid - Ansökan

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

 


Information
Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn från 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, vars vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och eller helger. 

Vid ansökan ska arbetstidens förläggning styrkas med intyg och schema från arbetsgivaren. Sökande ska också styrka att hon/han prövat möjligheten att förändra sin arbetstid.
Utbildningsförvaltningen kontrollerar arbetstiderna hos arbetsgivare.

Inför beviljande av plats görs en noggrann behovsprövning i varje enskilt fall.
Plats i verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid kan inte garanteras utifrån vad som anges i regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (se UBN 2018-000107), det vill säga fyra månader.

Om du ansöker digitalt ska du bifoga filer med intyg, skriver du ut ansökningsblanketten ska intygen lämnas in tillsammans med ansökan.

Läs mer på kommunens hemsida lysekil.se


Denna ansökan gäller för barnomsorg under kväll, natt och helg. Om barnet inte redan har en plats på dagtid i förskola eller fritidshem behöver ni också skicka in en ansökan om barnomsorg via kommunens hemsida lysekil.se

 

Förutsättningar

För att ansökan ska vara giltig ska båda vårdnadshavare (om det finns två), bifoga:

 

  • Intyg från arbetsgivare som bekräftar att ordinarie arbete är förlagt till kvällar, nätter och/eller helger
  • Schema från arbetsgivare
  • Intyg som styrker att vårdnadshavare prövat möjligheten att förändra sina arbetstider
  • Du behöver ett bank-ID för att starta och signera e-tjänsten
  • Om ni är två som ansöker tillsammans behöver ni båda signera med bankID innan ert ärende anses komplett.
  • Du kan även ladda ner ansökan som blankett i pdf-format, utan att logga in med bank-ID

 

Har du frågor

Kontakta Lysekils kontaktcenter via epost kommun@lysekil.se eller telefon 0523-61 30 00

 

Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa  på Lysekils kommuns hemsida.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned