Ansökan till tomt- och småhuskön

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

 

 

Information

Vill du köpa tomt i Lysekil kommun är du välkommen att ställa dig i tomtkön. Att stå i tomtkön kostar  300 kronor/kö om året samt en engångsavgift om 500 kronor vid registrering .

Avgiften måste betalas varje år för att du ska behålla din plats i kön. Tänk också på att det är ditt egna ansvar att hålla dina uppgifter uppdaterade så att fakturor och information hamnar rätt.

När du har fått en tomt som du säger ja till så försvinner din plats i kön. Du kan inte överlåta din plats till annan person.

 

Förutsättningar

  • Du måste vara över 18 år för att kunna ställa dig i tomtkön.
  • Du behöver ett BankID För att signera tjänsten.
  • Om ni är två som ansöker tillsammans behöver ni båda signera med bankID innan ert ärende anses komplett.
  • Du kan även ladda ner ansökan som blankett i pdf-format, utan att logga in med BankID.

 

Har du frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta Lysekils kommuns kontaktcenter via planochbygg@lysekil.se eller ringa oss på 0523-61 30 00.

 

Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa Lysekils kommuns hemsida.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned