Modersmålsundervisning - Anmälan

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

 

 

Information

Med modersmålsundervisning menar man vanligtvis det eller de första språk som talas i hemmet.
Modersmålet har stor betydelse för barns språk-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska som andra språk.

 

Modersmål är ett eget ämne i grund- och gymnasieskolan med egen kursplan som man får betyg i. Modersmålsundervisning kan anordnas utanför den garanterade undervisningstiden.
Rätten till modersmålsundervisning i skolan är reglerad i skollagen.

Rektor tar emot anmälningar till alla språk men för att det skall kunna ordnas undervisning måste det finnas fem anmälningar i det aktuella språket. Det måste också finnas en lämplig lärare i språket.

 

Läs mer på kommunens hemsida lysekil.se

 

Förutsättningar

  • Du kan använda e-tjänsten för att skicka in din anmälan.
  • Om du väljer att ladda ner blanketten i pdf-format skall den fyllas i och lämnas till elevens lärare eller på rektorsexpeditionen i den skola eleven har sin skolgång.

 

Har du frågor

Kontakta Lysekils kontaktcenter via epost kommun@lysekil.se eller telefon 0523-61 30 00

 

Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa Lysekils kommuns hemsida.

 

  

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned