Evenemangsstöd - Ansökan

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Kriterier för evenemang
  • 3. Säkerhetsplan
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

 

Information
Här kan du som arrangör ansöka om stöd för ett hållbart evenemang.
För att säkerställa tillgängliga och hållbara evenemang, ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, i Lysekils kommun
ber vi dig som arrangör fylla i och skicka in denna e-tjänst innehållandes frågor om evenemanget och hur ni arbetar med hållbarhet.
Svaren på frågorna kommer att ligga till grund för bedömning av det stöd du som arrangör ansöker om.
Läs mer om att arrangera evenemang på kommunens hemsida.

 

Förutsättningar
Inga särskilda förutsättningar krävs för denna e-tjänst. 

Har du frågor?
Du är alltid välkommen att kontakta Lysekils kommuns Kontaktcenter via kommun@lysekil.se eller ringa oss på 0523-61 30 00. 

 

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig.
Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring
eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa  på Lysekils kommuns hemsida.

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned