Ansökan om torgplats

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

 

 

Information

Tillståndet avser fast eller tillfällig torgplats.

Det finns 24 försäljningsplatser på Kungstorget i Lysekil. En fast plats kostar 3000:-/säsong och en tillfällig kostar 500:-/plats och dag.

Tillfälliga torgplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen.
Fler än en torgplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser, och skall då vara belägna intill varandra.

 

Torghandel är tillåten varje helgfri veckodag mellan klockan 08.00 - 18.00, samt lördagar mellan klockan 08.00 - 15.00 om inte undantag eller annat beslut medgivits av tekniska nämnden.

På påskafton, pingstafton, midsommarafton och nyårsafton får torghandel inte pågå efter klockan 14.00.

På begäran av polismyndigheten, annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får tekniska nämnden besluta att försäljning i särskilda fall skall ske vid andra tider än vad som stadgas ovan, eller helt ställas in.

 

Varor och redskap får läggas upp på torgplatsen tidigast en timme innan fastställd försäljningstids början och skall vara bortförda senast en halvtimme efter försäljningstidens slut.
Innehavaren av torgplats är skyldig att senaste en halvtimme efter försäljningstidens slut samla ihop allt skräp och avfall från rörelsen, samt föra bort och lägga det i en behållare avsedd för sopor.


Avgift erläggs i kommunens kontaktcenter.
Tillåtna betalningssätt är betalkort.

 

Har du frågor?
Frågor om denna e-tjänst besvaras av Lysekils kontaktcenter via epost kommun@lysekil.se eller på telefon 0523 - 61 30 00

 

Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa Lysekils kommuns hemsida.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned