Ansökan om färdtjänst

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Information
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

 

 

Information
Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik för dig som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att åka med kollektivtrafik.
Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra, men resorna sker i anpassade fordon.

Rätten till färdtjänst regleras i färdtjänstlagen.


Förutsättningar

  • Du ska vara folkbokförd i Lysekils kommun.
  • Du ska ha en funktionsnedsättning som varar i minst sex månader
  • Du behöver alltid ha ett aktuellt utlåtande. Utlåtande kan utfärdas av läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan med specialistkompetens.
  • Du kan ansöka med hjälp av denna e-tjänst som kräver e-legitimation, eller via en nedladdningsbar blankett.

 


För dig som har svårt med transporter för att du saknar körkort eller bor där det är dåliga bussförbindelser finns istället möjlighet att använda Närtrafik.
Det är resor i taxibilar som kan beställas från din bostad till en närtrafikhållplats i kommunens serviceorter.

Du som är över 75 år kan få seniorkort ,ett kostnadsfri busskort för resor både med Närtrafik och busstrafik.

 

Har du frågor?
Du är alltid välkommen att kontakta Lysekils kommun kontaktcenter via kommun@lysekil.se eller ringa på 0523-613 000 , om du vill få en blankett hemskickad eller har andra frågor runt färdtjänst eller Närtrafik.

 

Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa Lysekils kommuns hemsida.

 

   

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned