Busskort vid växelvis boende - Ansökan

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

 

 

Information
Vårdnadshavare till elev med växelvis boende kan ansöka om skolskjuts om boendet sker i lika stor utsträckning i båda hemmen (varannan vecka) samt om båda vårdnadshavares folbokföringsadresser finns inom Lysekils kommun.

 

Förutsättningar

  • Du behöver ett bank-ID för att starta och signera e-tjänsten
  • Om ni är två som ansöker tillsammans behöver ni båda signera med bankID innan ert ärende anses komplett.
  • Du kan även ladda ner ansökan som blankett i pdf-format, utan att logga in med bank-ID

 

Har du frågor

Kontakta Lysekils kontaktcenter via epost kommun@lysekil.se eller telefon 0523-61 30 00

 

Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa Lysekils kommuns hemsida.

 

  

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned