Borgerlig vigsel - Ansökan

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Boka vigsel
  • 2. Övrigt
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in
Information

En borgerlig vigsel är en kort ceremoni utan religiösa inslag som förrättas av vigselförrättare utsedda av länsstyrelsen. Du behöver inte bo i Lysekil för att få gifta dig i kommunen.
Innan du bokar borgerlig vigsel krävs att ansökan om hindersprövning godkänts från Skatteverket. Platsen för vigseln kan vara i Lysekils Kommunhus eller någon annan plats som görs upp i samråd med vigselförrättaren.

 

Förutsättningar

  • Du kan boka din vigsel med hjälp av denna e-tjänst som kräver e-legitimation
  • Sök hindersprövning och gör anmälan om efternamn i god tid på Skatteverkets blanketter, www.skatteverket.se
  • Lämna eller skicka in hindersprövning och vigselintyg i original till Kontaktcenter, Lysekils kommun, 453 80 Lysekil så snart de är klara men senast två veckor före vigseln 


Har du frågor?
Du är alltid välkommen att kontakta Lysekils kommun kontaktcenter via kommun@lysekil.se eller ringa oss på 0523-613 000 , om du har några frågor gällande vigslar och vår e-tjänst.

 

Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa  på Lysekils kommuns hemsida.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned