Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

Denna e-tjänst har 5 steg
 • 1. Ansökan
 • 2. Byggnad
 • 3. Förhandsgranska
 • 4. Signera
 • 5. Skicka in

 

 

Information
När du vill bygga en komplementbyggnad, göra en tillbyggnad på din huvudbyggnad (attefall), installera eldstad och rökkanal, väsentligt ändra din ventilation, VA, riva bostadshusutanför planlagt område mm behöver du göra en anmälan för att få ett startbesked utfärdat inför byggstarten.

Debitering av avgifter sker i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige i Lysekils kommun.
Handläggningen påbörjas först när handlingarna är kompletta. Om ärendet inte är komplett skickas ett föreläggande om komplettering.

Läs mer om anmälan enligt plan- och byggförordningen på vår hemsida lysekil.se

Förutsättningar
Handlingar som kan komma att behöva bifogas till din anmälan. Är du osäker på vad som behövs, kontakta oss innan du startar e-tjänsten.

 • Situationsplan (tomtkarta) i skala 1:500
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan
 • Vid anmälan om komplementbyggnad/tillbyggnad närmare tomtgräns än 4,5 krävs skriftligt medgivande från grannar
 • Du behöver även ett bank-ID för att starta och signera e-tjänsten
 • Du kan även ladda ner ansökan som blankett i pdf-format, utan att logga in med bank-ID

 

Har du frågor

Frågor om denna e-tjänst besvaras av Lysekils kontaktcenter via epost planochbygg@lysekil.se eller på telefon 0523 - 61 30 00


Hantering av personuppgifter
För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa Lysekils kommuns hemsida.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned