Autogiroanmälan, medgivande

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Anmälan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka inInformation

Det ska vara enkelt att göra betalningar till oss. Därför erbjuder vi dig möjligheten att betala flera av våra tjänster via autogiro.

Det finns två sätt att anmäla att du vill betala genom autogiro. Det enklaste sättet är att anmäla autogiro via din internetbank,
men du kan också anmäla det via kommunen genom den här e-tjänsten.

De tjänster som du till exempel kan betala med autogiro är äldreomsorgsavgift, barnomsorgsavgift, hyra, arrende, avgift från Kulturskolan.


Med autogiro betalas räkningen helt automatiskt från ditt bankkonto. Du behöver bara se till att det finns pengar på bankkontot dagen före förfallodagen.
Tjänsten är kostnadsfri.

Det är viktigt att du tar del av de villkor som gäller för autogiro i Lysekils kommun och att du förstår hur det fungerar
innan du skickar in din anmälan.

 

Den här e-tjänsten gäller endast ny ansökan om autogiro. Vill du byta bankkonto på ett befintligt autogiromedgivande, kontakta istället din bank.

 

Förutsättningar

Du behöver ha e-legitimation (BankID) för att kunna använda tjänsten. 
Det är innehavaren av det konto som pengarna ska dras ifrån som måste logga in med sin e-legitimation.

 

Har du frågor?

Kontakta Lysekils kommuns kontaktcenter på tfn 0523-61 30 00.

 

Behandling av personuppgifter

För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned