Specialkost - Ansökan

Denna e-tjänst har 7 steg
 • 1. Sökande
 • 2. Specialkost av medicinska skäl
 • 3. Önskemål om vegetarisk kost och minuskost
 • 4. Behov av särskilda mat- och måltidsanpassningar
 • 5. Förhandsgranska
 • 6. Signera
 • 7. Skicka in

 

 

Information

Detta är en e-tjänst för ansökan om specialkost och anpassade måltider i förskola och skola.

E-tjänsten gäller för alla barn/elever som har behov av specialkost och anpassade måltider i förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. E-tjänsten gäller även för pedagogisk personal som har behov av specialkost

Vårdnadshavare ansöker för barn upp till 18 år. Myndig elev ansöker själv.

E-tjänsten är uppdaterad och anpassad utifrån Kost & Närings nationella rekommendationerna.

Rekommendationerna är antagna i styrdokumentet Riktlinjer för kosten i Lysekils kommun

Kommunen erbjuder specialkost och anpassade måltider till de sökande som av någon anledning inte kan äta ordinarie måltiden. Utbudet grundar sig på skollagens krav på näringsriktiga måltider och resurserna inom kostverksamheten.

Ansökan skickas till kökspersonal samt  till elevhälsan.

Förutsättningar

För att kunna göra anmälan behöver du ha:

 • Underlag från vårdinrättning för att styrka medicinska skäl till specialkost tex journalutdrag.
 • Avser ansökan behov av särskilda mat och måltidsanpassningar behövs underlag från skolan.
 • e-legitimation (bank-ID). Myndig elev gör ansökan själv. Saknar du e-legitimation eller behöver hjälp med din ansökan kontaktar du kommunens Kontaktcenter 0523 613 000

 

När du gör din anmälan är det bra att tänka på:

 • Att ny ansökan måste ske inför varje nytt läsår oavsett om ändring gör skall göras eller om behovet kvarstår. Sökande som avser förskola lämnar in ny ansökan under juni-augusti för nästkommande år dvs följer skolans läsår.
 • Att specialkosten skall avbeställas vid frånvaro till kostverksamheten.
 • Det är vårdnadshavare eller myndighet, myndig elev som ansvarar att informera berörda lärare om beviljad specialkost då detta inte sker med automatik.

 

Har du frågor?

Kontakta Lysekil kommuns kontaktcenter via mail kommun@lysekil.se eller på telefon 0523-61 30 00

 

Hantering av personuppgifter

Lysekils kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår hemsida.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned