Riksfärdtjänst - Ansökan

Denna e-tjänst har 3 steg
 • 1. Ansökan
 • 2. Förhandsgranska
 • 3. Skicka in

 

 

Information

Syftet med riksfärdtjänsten är att ge personer med svåra och bestående funktionshinder möjlighet att göra längre resor inom landet till normala kostnader. 

Riksfärdtjänst innebär att ersättning lämnas för reskostnaderna, om den sökandes funktionshinder är så stort att resan inte kan företas till normala resekostnader. 

Riksfärdtjänst innebär alltså ingen skyldighet för kommunen att anordna en resa eller på annat sätt se till att en resa kommer till stånd. Endast skyldighet att lämna ersättning för resekostnader föreligger.​​

Viktigt att tänka på: Rätt till färdtjänst ger inte alltid rätt till riksfärdtjänst, då kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst.

Val av färdsätt

Det är alltid funktionshindret som styr vilket färdsätt som erbjuds, när beslut om riksfärdtjänsten fattas. 

 

 • I första hand beviljas resa med allmänna kommunikationer med ledsagare. 
 • I andra hand beviljas resa med allmänna kommunikationer i kombination med resa med personbil eller specialfordon. Denna reseform beviljas förutsatt att det medför att resan annars blir särskilt kostsam. 
 • I tredje hand beviljas resa med allmänna kommunikationer i kombination med personbil eller specialfordon tillsammans med ledsagare. 
 • I sista hand beviljas resa med personbil eller specialfordon med eller utan ledsagare. 

 

 

Förutsättningar

 • Du ska vara folkbokförd i Lysekils kommun.
 • Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.
 • Funktionshindret ska förväntas bestå i minst tre månader för att betraktas som varaktigt.
 • Du behöver ibland komplettera med ett aktuellt utlåtande. Utlåtande kan utfärdas av läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan med specialistkompetens.
 • Du kan ansöka med hjälp av denna e-tjänst eller via en nedladdningsbar blankett.

 

Har du frågor?
Du är alltid välkommen att kontakta Lysekils kommuns kontaktcenter via kontaktcenter@lysekil.se eller ringa på 0523-61 30 00, om du vill få en blankett hemskickad eller har andra frågor runt riksfärdtjänst.

 

Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta registrator@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa  på Lysekils kommuns hemsida.

 

  

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned