Uppskjuten skolplikt - Ansökan

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

 

 

Information

Här kan du som har ett barn som ska börja i skolan ansöka om uppskjuten skolplikt. Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.
Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Det innebär att skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.
Om det finns särskilda skäl, och om barnets vårdnadshavare begär det, kan barnets hemkommun besluta att skolplikten ska skjutas upp till höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.

 

Förutsättningar

  • Du behöver ett bank-ID för att starta och signera e-tjänsten
  • Om ni är två som ansöker tillsammans behöver ni båda signera med bankID innan ert ärende anses komplett.
  • Du kan även ladda ner ansökan som blankett i pdf-format, utan att logga in med bank-ID

 

Har du frågor?

Kontakta Lysekil kommuns kontaktcenter via mail kontaktcenter@lysekil.se eller på telefon 0523-61 30 00

 

 

Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta registrator@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa  på Lysekils kommuns hemsida.

 

   

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned