Ansökan om nyttokort - parkeringstillstånd för nyttotrafik

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

 

 

Information

Du kan ansöka om ett nyttoparkeringskort om du är näringsidkare eller om du har särskilda behov att parkera i ditt arbete.

Nyttoparkeringskortet betyder att du får parkera upp till 2 timmar på avgiftsbelagd plats eller plats med kortare parkeringstid.
Avgiften för kortet är 800 kr per år (plus moms).


Handläggningstid för denna ansökan är cirka tre veckor. Ansökan bör därför göras i god tid.

 

Läs mer på lysekil.se

 

Förutsättningar
Följande kategorier kan erhålla nyttokort

  • Hantverkare och serviceföretag, vars fordon är fast inredda som arbetsplats för installation eller reparation av fast eller lös egendom.
  • Sjuk- och socialvårdande personal. Fordonet skall användas av personal med verksamhet i kommunen
  • Arbetsledare. Fordonet skall användas av arbetsledare som uppsöker olika arbetsplatser och lämnar/hämtar föremål.

 

Har du frågor

Frågor om denna e-tjänst besvaras av Lysekils kontaktcenter via epost kommun@lysekil.se eller på telefon 0523 - 61 30 00

 

Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.


Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.


Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa  på Lysekils kommuns hemsida.

 

   

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned