Förskoleplats i annan kommun än folkbokföringskommun - Ansökan

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

 

 

Information

Du som önskar förskoleplats för ditt barn i en annan kommun än där ditt barn är folkbokförd kan erbjudas det efter yttrande från hemkommunen, om ledig plats finns.

Vid beviljad ansökan från folkbokföringskommunen ska du också skicka in en ansökan om plats i barnomsorg. För plats i Lysekils kommun ansöker du digitalt via kommunens hemsida.

 

Förutsättningar

  • Du behöver ett bank-ID för att starta och signera e-tjänsten
  • Du kan även ladda ner ansökan som blankett i pdf-format, utan att logga in med bank-ID
  • Om ni är två som ansöker tillsammans behöver ni båda signera med bankID innan ert ärende anses komplett.

 

Har du frågor?

Kontakta Lysekil kommuns kontaktcenter via mail kommun@lysekil.se eller på telefon 0523-61 30 00

 

 

Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa på Lysekils kommuns hemsida.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned