Orosanmälan - barn

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Anmälan gäller
  • 2. Vårdnadshavare
  • 3. Uppgiftslämnare
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

 

 

Information

Enligt socialtjänstlagen bör privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, göra en anmälan om oro till socialtjänsten.

Här kan du skicka in din anmälan om oro för barn och unga, upp till 18 år, som är folkbokförda i Lysekils kommun.

Mer information finns att läsa på Lysekils kommuns hemsida.

 

Förutsättningar

Vi kan bara ta emot orosanmälningar som gäller personer folkbokförda i Lysekils kommun.


Orosanmälningar hanteras


Mån - Tor kl. 8.00-16.30
Fre kl. 8.00-15.30
Dag före afton kl. 8.00-12

 

Kvällar samt helger hänvisar vi till

Socialjouren på telefon 0522-69 74 44

 

Kontakta 112 om det är fara för liv.


Har du frågor?

Frågor kring denna e-tjänst besvarar av Lysekils kontaktcenter via epost: kontaktcenter@lysekil.se eller på telefon 0523- 61 30 00

 

Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned