Utdelning av medel ur Hellmans minnesfond, ansökan

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

 

 

Information

Socialnämnden förvaltar donationsmedel ur Stiftelsen Hellmans minnesfond. Avkastningen delas ut en gång om året till barn och vuxna vid sjukdom.
Din sjukdomsbild* ska styrkas med läkarintyg.

Utdelningen behovsprövas och mottagare skall vara bosatt i Lysekils församling enligt tidigare indelning. För att ansökan ska behandlas måste den innehålla uppgifter om sökandens namn, adress, personnummer, kontonummer och läkarintyg.

 
*Livskriser, fysiologiska förändringar som beror på det naturliga åldrandet, graviditet, barnafödande, funktionsvariation eller allergi ses inte som sjukdom.

 

 

Vi behöver din ansökan senast den 14 april 2024.

 

 

Förutsättningar 
För att kunna söka pengar ur fonden behöver du vara folkbokförd i Lysekils församling, enligt tidigare indelning.

 

Har du frågor?
Frågor om denna e-tjänst besvaras av Lysekils kontaktcenter på epost kommun@lysekil.se eller på telefon 0523 - 61 30 00

 

Behandling av personuppgifter

För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa  på Lysekils kommuns hemsida.  

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned