Nybyggnadskarta - beställning

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Uppgifter om din beställning
  • 2. Kontaktuppgifter
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

 

 

Information

En nybyggnadskarta tas fram utifrån kommunens primärkarta för att användas som underlag för situationsplan vid bygglovsansökningar. En nybyggnadskarta behövs alltid vid nybyggnation. Kartan innehåller information som höjder, gränser och eventuella befintliga byggnader på fastigheten.

Vid tillbyggnad och kompletterande byggnader på en fastighet behövs också en nybyggnadskarta, då en förenklad nybyggnadskarta. I sådana fall är det inte alltid nödvändigt med fältkontroll utan ett utdrag från kommunens primärkarta kan räcka. Men en fältkontroll behövs om gränserna för fastigheten är osäkra eller om befintlig byggnads fasadliv behövs för bygglovet.

 

Handläggningstid
Handläggningstid efter beställning, ca 2 veckor
 

 

Förutsättningar

Ska du bygga på del av en stor fastighet eller på en kommande fastighet där fastighetsbildningen hos Lantmäteriet inte är klar än kan du behöva bifoga en skiss över vilket område nybyggnadskartan ska täcka.

 

 

Har du frågor?

Du är alltid välkommen att höra av dig till Lysekils kommun kontaktcenter via planochbygg@lysekil.se eller telefon 0523-61 30 00.  

 

Behandling av personuppgifter

För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa  på Lysekils kommuns hemsida.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned