Ansökan om boendeparkering

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Information

Du som bor i centrala Grundsund och Fiskebäckskil och inte har möjlighet till parkering på din egen tomt eller i gemensamhetsanläggning kan söka boendeparkeringskort hos Lysekils kommun.
Avgiften för boendeparkeringskort är 1 875 kr/år.

 

Handläggningstid för denna ansökan är cirka tre veckor. Ansökan bör därför göras i god tid.

 

Läs mer på lysekil.se

 

Förutsättningar

  • Du måste vara folkbokförd på en fastighet inom det aktuella området. Kortet gäller för upp till två registrerade fordon men du får bara tillgång till en plats. 
  • Boendekortet gäller för ett år i taget. Om adressen ändras eller bilen byts måste kortet förnyas.
  • Du behöver bankID för att inloggning och signering av e-tjänsten.

 

Har du frågor?
Du är alltid välkommen att kontakta Lysekils kommuns kontaktcenter via kommun@lysekil.se eller ringa oss på 0523-61 30 00.

 

Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa Lysekils kommuns hemsida.

 

   

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned