Ansökan om fast försäljningsplats

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

 

 

Information

Tillstånden avser fasta platser.

 

Det finns 7 fasta försäljningsplatser förlagda på Badhusgatan och på Rosvikstorg. En plats kostar 5600:-

När ingen verksamhet pågår skall platsen vara avstädad och fri från utrustning och anordningar.

För att inte hindra kommunens städning skall platsen vara helt fri från avfall. anordningar, utrustning och dylikt mellan klockan 05.00 - 08.00.

Om inte förfaller rätten till försäljningsplatsen och borttransport av försäljningsstånd m.m. sker på er bekostnad.
Ni ombesörjer själva renhållning och bortforsling av avfall från er plats.

 

Försäljningsplatserna har en yta av max 6 kvm. och är endast avsedda för verksamheten som sådan. Uppställning av bord, stolar eller dyl. runt försäljningsplatsen ingår ej.

All till försäljningen hörande utrustning skall rymmas inom platsen.

Endast enkla vagnar eller öppna försäljningsstånd får användas.

 

Lysekils karaktär som sommar- och turiststad innebär att större evenemang kan komma med kort varsel.

Utvecklingsenheten förbehåller sig därför rätten att, om så bedöms nödvändigt, under viss upplåta den av er förhyrda platsen för annan verksamhet.

Dock som mest 5 dagar under perioden 1/7 - 11/8.

 

Upplåtelse får ej ske i andra hand.


Avgift erläggs i kommunens kontaktcenter.
Tillåtna betalningssätt är betalkort.

 

Förutsättningar

  • Polistillstånd.
  • Om du avsera att sälja livsmedel krävs tillstånd från miljö- och hälsokontoret för tillfällig livsmedelsförsäljning.
  • I förekommande fall godkännande av vagn, grill eller dyl. hos miljö- och hälsoskyddskontoret.
  • Upplåtelsen avser perioden 15/4 - 15/9.

Har du frågor?
Frågor om denna e-tjänst besvaras av Lysekils kontaktcenter via epost kommun@lysekil.se eller på telefon 0523 - 61 30 00

 

Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa Lysekils kommuns hemsida.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned