Stadigvarande serveringstillstånd, Ansökan

Denna e-tjänst har 11 steg
 • 1. Ansökan
 • 2. Uppgifter
 • 3. Uppgifter
 • 4. Verksamheten
 • 5. Finansiering
 • 6. Verksamhetens inriktning
 • 7. Serveringsansvariga
 • 8. Serveringsstället
 • 9. Förhandsgranska
 • 10. Signera
 • 11. Skicka in

       

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Här kan du som vill servera starköl, vin, sprit, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat inom Lysekils eller Munkedals kommun ansöka om
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten eller slutet sällskap enligt alkohollagen (2010:1622).

Den som ansöker om serveringstillstånd ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden och
omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten, samt att verksamheten kommer att drivas enligt de krav som ställs upp i alkohollagen.

Ni kommer att få en faktura på ansökningsavgiften. Vår utredning startar när fakturan är betald och vi har fått in samtliga handlingar. Maila en kopia på inbetalningen till oss, för snabbare handläggning.

 

 

Information

Du som företrädare och firmatecknare legitimerar dig via din egen e-legitimation när du loggar in i e-tjänsten.

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

För att ansökan ska anses som komplett ska det bifogas ett antal dokument digitalt.

 • Registreringsbevis från Bolagsverket
 • Aktiebok eller annat dokument som visar ägarfördelningen i bolaget
 • Dokument som visar finansieringen av verksamheten, budget och kapital till drift
 • Köpeavtal och/eller hyresavtal som medger serveringsverksamhet
 • Meny över mat och dryck
 • Skalenlig planritning över serveringsstället

När du slutfört din ansökan via denna e-tjänst får du ett mottagningskvitto till din mail om du valt det. Din ansökan registreras sedan i vårt handläggningssystem
och får ett diarienummer som skickas till dig som ett mottagningsbevis via mail.

Ansökan gås igenom av handläggare som kontaktar dig om något saknas i ansökan.

Uppgifter kommer att begäras in via remisser till polisen, skatteverket, kronofogden, miljöenheten och räddningstjänsten. Även en kreditupplysning via Syna
görs på de personer som har betydande inflytande i bolaget (PBI), samt på de företag de företräder.

Handläggningstiden är ca 15 veckor från det att ansökan är komplett.
Kommunerna tar ut en fast avgift för handläggningen av ansökan.

En årlig tillståndsavgift som består av en fast del och en rörlig del tas ut efter att man registrerat sin första restaurangrapport.

Regler och avgifter för Lysekils kommun finns att läsa på Lysekils kommuns hemsida

Regler och avgifter för Munkedals kommun finns att läsa på Munkedals kommuns hemsida

 

Har du frågor?

Frågor om denna e-tjänst besvaras av Lysekils kontaktcenter via epost kommun@lysekil.se eller på telefon 0523 - 61 30 00


Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa  på Lysekils kommuns hemsida.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned