Särskild skolskjuts - Ansökan

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

 

 

Information

Skolskjuts sker i första hand med allmänna kommunikationer (linjetrafik). Särskild skolskjuts (särskild skolbuss eller taxi) används då linjetrafik inte kan utnyttjas.

Information om skolskjuts för grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola samt regler för skolskjuts finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida.

 

 

Förutsättningar

Särskild skolskjuts beviljas om gångavståndet mellan bostad och hållplats för linjetrafik överstiger:
- 2 km för elev i förskoleklass – årskurs 6

- 4 km för elev i årskurs 7 – 9

 

Väntetider

Särskild skolskjuts beviljas om eleven har rätt till skolskjuts och väntetiderna med den ordinarie linjetrafiken normalt är längre än:

- 0,5 timme för elev i förskoleklass – årskurs 3 eller

- 1 timme för elev i årskurs 4 – 9

 

Samåkning

I de fall samåkning kan ske från angivna uppsamlingsställe ska elev själv ta sig till uppsamlingsstället. Särskild skolskjuts beviljas om gångavståndet mellan bostad och uppsamlingsstället är längre än:

- 2 km för elev i förskoleklass – årskurs 6

- 4 km för elev i årskurs 4 – 9

 

Trafikförhållanden

Om eleven har en farlig väg till busshållplatsen, är eleven enligt skollagen berättigad till särskild skolskjuts. Med farlig väg avses bristande trafiksäkerhet.

 

  • Om ni är två som ansöker tillsammans behöver ni båda signera med bankID innan ert ärende anses komplett.

 

Har  du frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta Lysekils kommuns kontaktcenter via kommun@lysekil.se eller ringa på telefonnummer 0523-613 000, om du vill få en blankett hemskickad eller har andra frågor om särskild skolskjuts.

 

 

Behandling av personuppgifter

För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta kommun@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa Lysekils kommuns hemsida

 

  

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned