Tillfällig vistelse insatser enligt SoL

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Ersättning
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Information
E-tjänsten gäller vårdtagare som är bosatt i annan kommun och önskar insats i Lysekils kommun under semestervistelse i enlighet med Socialtjänstlagen.

 

Beställning av insats görs av biståndshandläggare i bosättningskommunen.

Beställning av insats skall ha inkommit till Lysekils kommun minst fyra veckor innan ankomst till sommarboendet så att planering av insats kan ske.


Semesterbostaden ska vara anpassad efter sökandes behov. Används hjälpmedel i den ordinarie bostaden ska dessa tas med till semesterbostaden.
Larm ska inte tas med. Finns behov av att anpassa insatserna till de förhållanden som råder i semesterbostaden kommer enhetschef eller annan i hemvårdsgruppen att kontakta bosättningskommunens biståndshandläggare.

 

Mer information finns att läsa på Lysekils kommuns hemsida.

 

Har du frågor?
Frågor om denna e-tjänst besvaras av Lysekils kontaktcenter via epost kontaktcenter@lysekil.se eller på telefon 0523 - 61 30 00

 

Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna ta del av e-tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi samlar endast in personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten och support.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta registrator@lysekil.se.

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa Lysekils kommuns hemsida.

 

  

Information